Bệnh zona do virus Herpes gây nên. Virus đi vào hệ thần kinh và khu trú trong các hạch thần kinh cảm giác trong suốt quá trình sống của cơ thể. Khi có điều kiện thuận lợi virus tái hoạt động, phá hủy sợi thần kinh cảm giác dưới da, làm cho cơn đau xuất.