Trong suốt thời gian qua, sản phẩm giảm đau thảo dược Bách Thống Vương đã giúp hàng ngàn người khắc phục tình trạng đau nhức. Để khẳng định chất lượng, nhãn hàng Bách Thống Vương triển khai chương trình hoàn tiền nếu khách hàng sử dụng không hiệu quả.