Trong trường hợp đau bụng dữ dội, liên tục và kéo dài thì cần có sự can thiệp của các loại thuốc giảm đau. Tuy nhiên, nhiều chị em phụ nữ có xu hướng lạm dụng các loại thuốc giảm đau, việc này có thể gây ra nhiều tác động xấu tới cơ thể.