Đau đầu là một hiện tượng thường xuyên xảy ra đối với nhiều người. Tình trạng này có thể xảy ra ở mọi đối tượng, tuy nhiên chủ yếu vẫn là những người trưởng thành. Mời bạn cùng nghe chuyên gia phân tích trong nội dung video trên đây!