Đau đầu là tình trạng rất phổ biến mà hầu hết mọi người đều từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Vậy trường hợp người bị đau đầu kèm hen suyễn có thể dùng giảm đau thảo dược Bách Thống Vương kèm thuốc tây được không?