Đau đầu mạn tính là căn bệnh gây ra sự khó chịu nhiều nhất. Việc điều trị tích cực ban đầu cùng với kiểm soát lâu dài, ổn định có thể làm giảm cơn đau và tần suất tái phát. Trong trường hợp này, sử dụng sản phẩm Bách Thống Vương hỗ trợ điều trị là hợp lý.