Đau đầu có thể nói là một hiện tượng đã quá phổ biến trong cuộc sống của mỗi người, bởi bất cứ ai trong suốt cuộc đời cũng sẽ trải qua cảm giác này do nhiều nguyên nhân khác nhau. Cùng lắng nghe chuyên gia phân tích trong video trên đây!