Triệu chứng đau đầu có thể chỉ là ảnh hưởng do trạng thái tâm lý bất ổn. Tuy nhiên, nếu đau đầu thường xuyên thì cũng có thể là biểu hiện của một bệnh lý nào đó mà chúng ta cần đặc biệt lưu ý.