Tình trạng đau nhức đầu thường diễn ra rất đột ngột và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các sinh hoạt trong ngày. Những triệu chứng đau đầu thường chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn và có thể hết nếu được xử lý đúng cách.