Đau dây thần kinh hông to còn gọi khác là đau dây thần kinh tọa. Đây không phải chứng bệnh quá nguy hiểm, trường hợp đau nhẹ người bệnh vẫn có thể sinh hoạt, làm việc bình thường.