Tình trạng đau dây thần kinh ngoại biên khiến rất nhiều người mắc phải gặp hạn chế trong quá trình vận động cũng như sinh hoạt hàng ngày, làm suy giảm chất lượng công việc và cuộc sống. Vậy, phải làm sao để khắc phục tình trạng này?