Dây thần kinh số 7 là dây vận động, chi phối vận động cơ mặt. Đau dây thần kinh số 7 ngoại biên hay còn gọi là liệt mặt ngoại biên, là tình trạng mất vận động hoàn toàn hay một phần các cơ của nửa mặt, do tổn thương dây thần kinh mặt.