Trong một số trường hợp người bị đau khớp gối có thể áp dụng các biện pháp chăm sóc tại nhà để cải thiện các triệu chứng. Vậy trường hợp người bị đau khớp gối lục cục, dùng thuốc bị phù mặt cần điều trị như thế nào?