Đau dây thần kinh sau zona còn được gọi tắt là đau sau zona. Đây là tình trạng tổn thương các sợi thần kinh, da gây đau dai dẳng và có thể kéo dài từ nhiều tháng đến hơn một năm ở vị trí đã nổi sang thương zona trước đó sau khi phát ban và bỏng rộp.