Theo Globocan 2018, tại Việt Nam ung thư gan đứng hàng thứ nhất kể cả về tỷ lệ tử vong và số ca mới mắc. Vậy trường hợp người bị ung thư gan đã phẫu thuật, hóa trị, dùng giảm đau thảo dược Bách Thống Vương hiệu quả thế nào?