Các triệu chứng đau thường gặp ở các bệnh lý nào? Theo GS.TS Nguyễn Văn Chương, đau thì có nhiều vấn đề, thường chia thành đau cấp tính và đau mạn tính. Đau cấp tính thì có tính chất là thông báo một quá trình bệnh lý nào đó trong cơ thể.