Đau nửa đầu luôn là cảm giác khó chịu và ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng làm việc và học tập của chúng ta. Đây là một triệu chứng liên quan đến thần kinh và thường xuất hiện nhất trong cuộc sống chúng ta.