Nhắc tới đau đầu thì có lẽ hầu hết chúng ta, đặc biệt là người trưởng thành, đều đã từng gặp phải. Có nhiều ý kiến cho rằng, có 3 cơ chế gây ra tình trạng đau đầu. Cùng nghe chuyên gia phân tích trong video trên đây!