Vỏ liễu (Willow bark) có nguồn gốc từ vỏ của loài Salix. Vỏ liễu có chứa salicin, một hoạt chất tương tự như aspirin. Salicin được chuyển hóa trong cơ thể để tạo ra axit salicylic, tiền chất của aspirin.