Đau nửa đầu có thể ảnh hưởng đến khả năng lao động và sinh hoạt thường ngày của bạn nếu không được điều trị kịp thời. Vậy trường hợp người bị đau đầu kiểu mạch đập dùng giảm đau thảo dược Bách Thống Vương có hiệu quả không?