Tình trạng đau nửa đầu xảy ra thường xuyên và kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Chính vì vậy, khi gặp phải chứng bệnh này, chúng ta không nên cố chịu đựng mà cần phải tìm ra phương pháp điều trị kịp thời.