Đau nửa đầu Migraine là bệnh gây đau một bên đầu từng cơn, thường có buồn nôn đi kèm. Đặc điểm của bệnh là đau một nửa đầu, người bệnh có cảm giác trong đầu như có sợi dây giật giật theo nhịp mạch đập.