Đau đầu do thời tiết thường xảy ra ở những người nhạy cảm với sự thay đổi của nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí... Để hiểu hơn về tình trạng này, cùng lắng nghe chuyên gia phân tích trong video trên đây!