Đau nửa đầu bên phải với những cơn đau dữ dội xuất hiện ở bên phải đầu với tần suất thường xuyên, gây nên những ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, tâm lý, cuộc sống và học tập của người bị bệnh.