Đau đầu về cơ bản thường không đáng lo ngại, thậm chí nhiều người còn coi triệu chứng này là một phần bình thường của cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, trong một số trường hợp thì đau đầu lại là triệu chứng của những căn bệnh nghiêm trọng hơn.