Tự dùng thuốc giảm đau đầu đang là thực trạng khá phổ biến hiện nay, điều này khá nguy hiểm. Tuy có thể giảm nhanh các triệu chứng và giúp chúng ta thấy thoải mái hơn nhưng việc lạm dụng thuốc giảm đau có thể tạo nên tình trạng "kháng thuốc".