Liệt dây thần kinh số 7 không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại gây biến dạng khuôn mặt, ảnh hưởng đến khả năng lao động, giao tiếp hàng ngày, khó biểu hiện cảm xúc ở mặt, gặp khó khăn trong ăn uống.