Đau đầu vận mạch là những cơn đau thường xảy ra ở 1 bên đầu, có tính chất như mạch đập, thường kèm theo buồn nôn, nôn và tăng nhạy cảm với ánh sáng hoặc tiếng động. Tình trạng này có sử dụng được sản phẩm giảm đau thảo dược Bách Thống Vương không?