Đau dây thần kinh số 5 là một dạng cơn đau đặc thù, thường xuất hiện một cách đột ngột nhưng rất nặng ở nửa bên mặt, tuy nhiên chỉ kéo dài trong thời gian ngắn (không quá 1 phút). Nếu điều trị bệnh không đỡ thì phải làm sao?