Nhiều người từng gặp phải cảm giác đau đầu trong cuộc sống hàng ngày. Thông thường cơn đau chỉ diễn ra nhanh và không thường xuyên. Tuy nhiên, có cơn đau đầu kéo dài trong nhiều ngày có khi đến hàng tháng với tần suất liên tục.