Xẹp đốt sống là biến chứng hay gặp của bệnh lý loãng xương. Vậy trường hợp người bị thoái hóa đa khớp, xẹp đốt sống uống giảm đau thảo dược Bách Thống Vương cải thiện tình trạng bệnh được không?