Triệu chứng đau đầu có thể chỉ là ảnh hưởng của trạng thái tâm lý bất ổn nhưng cũng có thể là biểu hiện của một bệnh lý nào đó. Liệu người thường xuyên bị đau đầu dùng Bách Thống Vương sẽ đem lại hiệu quả như thế nào?