Đau đầu khi thay đổi thời tiết là hiện tượng đau, nhức đầu với tác nhân là sự thay đổi bất thường của thời tiết làm cho mạch máu trong khu vực đầu giãn ra tạo hiện tượng đầu đau quay cuồng, như búa bổ và có tiếng đập nhẹ ở trong đầu hay hai bên thái dương.