Để khẳng định hiệu quả cũng như chất lượng của sản phẩm, nhãn hàng Bách Thống Vương triển khai CHƯƠNG TRÌNH HOÀN TIỀN 100% nếu khách hàng sử dụng không hiệu quả.