Thời tiết giao mùa khiến không khí và nhiệt độ thay đổi liên tục làm cho nhiều người thường xuyên bị những cơn đau đầu hoặc đau nửa đầu hành hạ. Nguyên nhân của tình trạng này là do sự chênh lệch nhiệt độ lớn dẫn đến cơ thể không thích nghi kịp.