Tình trạng thường xuyên bị đau đầu xảy ra với khá nhiều người, làm giảm sút nghiêm trọng chất lượng cuộc sống. Vậy những đối tượng nào hay gặp tình trạng đau đầu và làm sao để phòng tránh?