Bệnh viêm khớp đặc trưng bởi tình trạng phá hủy khớp, gân, dây chằng, gây ra tình trạng đau hoặc biến dạng khớp. Nếu không được điều trị, tình trạng này có thể tiến triển gây hẹp khe khớp, dính, biến dạng và tàn phế...