Mỗi ngày, có hơn 36 triệu người sử dụng các chế phẩm thuốc giảm đau, bao gồm cả những loại thuốc kê toa và không cần kê toa. Họ có thói quen uống thuốc giảm đau một cách tùy tiện mà không biết đến tác hại khôn lường từ việc này.