Đau nửa đầu là tình trạng khá phổ biến, có thể xảy ra ở bất kỳ đối tượng nào. Tình trạng này thường xảy ra do nhiều nguyên nhân và ở nhiều thời điểm khác nhau. Cùng nghe chuyên gia tư vấn trong video trên đây!