Đau mạn tính là tình trạng gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Vậy thế nào là đau mạn tính? Nguyên nhân sâu xa gây đau mạn tính là gì? Cùng nghe chuyên gia phân tích!