Đau đầu cũng có thể là biểu hiện của một bệnh lý nào đó nếu nó thường xuyên, mãi không khỏi hẳn. Vậy thường xuyên bị đau đầu có phải mạn tính không? Trường hợp người bị đau đầu kéo dài muốn dùng giảm đau bằng thảo dược Bách Thống Vương được không?