Mỗi chúng ta ai cũng từng bị những cơn đau đầu hành hạ, chúng có thể kéo dài gây ra nhiều khó chịu nhưng lại thường không đại diện cho một căn bệnh cụ thể nào. Vậy tình trạng đau đầu được phân loại như thế nào?