Nhắc tới đau đầu thì có lẽ hầu hết chúng ta, đặc biệt là người trưởng thành, đều đã từng gặp phải. Những cơn đau đầu thường xuất hiện một cách tự nhiên và cũng sẽ tự hết hoặc có thể cải thiện nhanh chóng nhờ các loại thuốc giảm đau.