Đau có thể là cảm giác khó chịu và một số người phải vất vả để tìm ra cách giảm đau. Nếu không cảm thấy đau, chúng ta sẽ không thể tránh khỏi tổn thương lặp lại hoặc tổn thương vĩnh viễn đối với cơ thể. Cùng nghe chuyên gia tư vấn trong video trên!