Đau là cảm giác khó chịu có thể làm hạn chế khả năng và năng lực của một người trong việc thực hiện theo thói quen hàng ngày. Vậy cụ thể triệu chứng đau được phân loại như thế nào? Cơ chế gây đau là gì?