Đau nửa đầu điển hình thường chỉ ảnh hưởng một bên đầu, nhức và kéo dài từ 4 - 72 giờ đồng hồ với những triệu chứng buồn nôn, nôn mửa, sợ ánh sáng và sợ âm thanh (nhạy cảm với âm thanh và ánh sáng).