Đau đầu là tình trạng khá phổ biến và cũng có rất nhiều biện pháp để khắc phục tình trạng này. Tuy nhiên, việc người bệnh hay tự dùng thuốc giảm đau đầu đang là thực trạng khá phổ biến hiện nay, điều này khá nguy hiểm.